Магистратура

Сигнатура Наслов Страница
1 ОПТИМИЗАЦИЈА ПЛАСТИЧНИХ СВОЈСТАВА ЛИВЕНЕ БАКАРНЕ ЖИЦЕ ПРИМЕНОМ НЕУРОНСКИХ МРЕЖА 133
2 МОДЕЛИРАЊЕ ПРЕНОСНИХ СИСТЕМА РАДНИХ МАШИНА СА ПРЕКИДНИМ КРЕТАЊЕМ 100
3 ПРИЛОГ РАЗМАТРАЊУ ПРОБЛЕМА ПРИМЈЕНЕ ЗГЛОБНОГ ЧЕТВОРОУГАОНИКА ПРОШИРЕНОГ ДОДАТНОМ ДИЈОДОМ КАО КИНЕМАТИЧКОГ ДИЈЕЛА ПОГОНСКОГ МЕХАНИЗМА МЕХАНИЧКИХ ПРЕСА 113
5 ЕЛЕКТРО-ХИДРАУЛИЧНО УПРАВЉАЊЕ ОБРТНИМ МАСАМА ВЕЛИКОГ МОМЕНТА ИНЕРЦИЈЕ ПРИМЕНОМ МИКРОРАЧУНАРА 111
6 АНАЛИЗА СТАЊА НАПОНА И СТАЊА ДЕФОРМАЦИЈА РАВНО НАПРЕГНУТИХ ПЛОЧА СА ПРИМЕНОМ НА ЕЛИПТИЧНО ПРСТЕНАСТУ ПЛОЧУ 208
7 АНАЛИЗА УТИЦАЈА ДЕПЛАНТАЦИЈЕ ПОПРЕЧНОГ ПРЕСЕКА НА НАПОНЕ И ДЕФОРМАЦИЈЕ ТАНКОЗИДНИХ ГРЕДА ОТВОРЕНОГ ПРОФИЛА 135
8 ФУНКЦИОНАЛНА И СТРУКТУРНА АНАЛИЗА УРЕЂАЈА ЗА ХВАТАЊЕ СА ИНТЕРНОМ МАНИПУЛАЦИОЈОМ У ИНДУСТРИЈСКОЈ РОБОТИЦИ 166
10 ПРИЛОГ РАЗВОЈУ МЕТОДА ПРОЈЕКТОВАЊЕ ПОГОНСКИХ МЕХАНИЗАМА РАДНОГ УРЕЂАЈА ДУБИНСКЕ КАШИКЕ ХИДРАУЛИЧНИХ БАГЕРА 158
11 ИСТРАЖИВАЊЕ МОГУЋНОСТИ ПРИМЕНЕ ТЕРМОПЛАСТИЧНИХ МАСА ЗА ИЗРАДУ ЕЛЕМЕНАТА ТРИБОМЕХАНИЧКИХ СИСТЕМА 127
12 ПРИЛОГ РЕШАВАЊУ ПРОБЛЕМА ОПТИМАЛНОГ ОДРЖАВАЊА И ЗАМЕНЕ МАШИНА ПРИМЕНОМ ТЕОРИЈЕ ОПТИМАЛНОГ УПРАВЉАЊА 94
13 ПРОБЛЕМ ТЕМЕЉА МАШИНА ЗА ОБРАДУ ДЕФОРМИСАЊЕМ И ИСТРАЖИВАЊЕ НАЈПОВОЉНИЈЕГ КОНЦЕПЦИЈСКОГ РЕШЕЊА И МЕТОДА ПРОРАЧУНА 160
14 СИСТЕМ АУТОМАТСКОГ ПРОЈЕКАТОВАЊА ТЕХНОЛОГИЈЕ ТОПЛОГ КОВАЊА ОСМОСИМЕТРИЧНИХ ОТКОВАКА 142
15 ОРГАНИЗАЦИЈА И ПОСТАВЉАЊЕ ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА У ПОСЛОВАЊУ РМХК ТРЕПЧА КОСОВСКА МИТРОВИЦА 177
18 УПОТРЕБА ОСОВНСКИХ ЛЕЖИШТА СА КОТРЉАЊЕМ КОД ЖЕЛЕЗНИЧКИХ ТЕРЕТНИХ КОЛА 78
20 ИЗУЧАВАЊЕ НЕЛИНЕАРНИХ ТОРЗИЈСКИХ ОСЦИЛАЦИЈА ВРАТИЛА АСИМПТОТСКОМ МЕТОДОМ 94
22 АУТОМАТИЗАЦИЈА ПРОЦЕСА КОНСТРУИСАЊА ЦИЛИНДРИЧНИХ ЗУПЧАСТИХ ПАРОВА ПРИМЕНОМ ЕКСПЕРТНЕ ЉУСКЕ 175
25 ПРОЦЕС РАЗВОЈНОГ ПРОЈЕКТОВАЊА И КОНСТРУИСАЊА САВРЕМЕНИХ ТЕХНОЛОШКИХ ЛИНИЈА ЗА ПРЕРАДУ ВОЋА И ПОВРЋА 147
26 ИНТЕГРИСАНИ СИСТЕМИ УПРАВЉАЊА ПРОЦЕСОМ ОБРАДЕ ВАЗДУХА У КЛИМАТИЗАЦИЈИ 178
27 РАЗВОЈ ПОДСИСТЕМА ЗА ПРЕТРАЖИВАЊЕ КОНСТРУКЦИЈСКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 280
28 АНАЛИЗА УТИЦАЈА ОДНОСА ИЗМЕЂУ ГЛАВНОГ ОТПОРА РЕЗАЊА И ОТПОРА ПРОДИРАЊА НА КРУТОСТ ТЕХНОЛОШКОГ СИСТЕМА И ИЗБОР ОПТИМАЛНОГ РЕЖИМА РЕЗАЊА НА СТРУГУ 31

Pages